FORMACIÓ INFORMÀTICA

Español
Especialistes en formació informàtica.

Coneix les eines ofimàtiques a fons? Obté el màxim rendiment als fulls de càlcul? Les presentacions dels seus productes, creen les necessitats als seus clients per d’adquirir-los? Actualitzar les noves versions li suposa una considerable inversió de temps?

A Maresmàtica Software hem dissenyat uns petits mòduls de formació per ajudar-lo en aquest afer.

Més de 5 anys d’experiència en formació a les empreses ens avalen.